Zespół Szkół w Przyborowie

AKTUALNOŚCI

  

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do publicznych przedszkoli w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie dzieci urodzonych w  2016 roku na rok szkolny 2022/2023, rozpocznie się od 10 lutego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do pierwszej klasy w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie dzieci na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się od 10 lutego.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Zapraszamy do pobrania dokumentów w zakładce REKRUTACJA.

DYREKTOR ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W PRZYBOROWIE

mgr BUCZYŃSKI SYLWESTER

 

PEŁNI DYŻUR W GODZINACH PRACY SZKOŁY

 

W razie nagłej potrzeby kontakt przez sekretariat szkoły.

Witamy na nowej stronie Zespołu Szkół w Przyborowie. Zapraszamy!