Zespół Szkół w Przyborowie

Pragnę , aby nie zabrakło Wam zapału do kształtowania sumień,
abyście uczyli  pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem.
Wskazywania tylko potrzebnych wzorców i to Wy, drodzy Nauczyciele jesteście takimi wzorcami.

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Przyborowie

mgr Sylwester Buczyński