Zespół Szkół w Przyborowie

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do publicznych przedszkoli w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie dzieci urodzonych w  2018 roku na rok szkolny 2024/2025, rozpocznie się od 02 lutego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do pierwszej klasy w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie dzieci na rok szkolny 2024/2025, rozpocznie się od 02 lutego.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2024 należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Zapraszamy do pobrania dokumentów w zakładce REKRUTACJA.