Zespół Szkół w Przyborowie

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do publicznych przedszkoli w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie dzieci urodzonych w  2016 roku na rok szkolny 2022/2023, rozpocznie się od 10 lutego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do pierwszej klasy w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie dzieci na rok szkolny 2021/2022, rozpocznie się od 10 lutego.

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 należy składać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Zapraszamy do pobrania dokumentów w zakładce REKRUTACJA.