Zespół Szkół w Przyborowie
  KOMUNIKAT
Informuję że od 02.01.2023 funkcjonuje konto na opłty za posiłki.
38 96730007 0030030116990008
Proszę o zapoznanie sie z wczesniejszymi komunikatami i zastosowaniem się do nowej organizacji opłat.
Wszystkie informacje zamieszczono na dzienniku librus i u wychowawców.
 
                                                                
 
                                                                                                                       Dyrektor
                                                                                                  Zespołu Edukacyjnego w Przyborowie