Zespół Szkół w Przyborowie

Uczniowie Zespołu Szkół w Przyborowie biorą udział w przesiewowym badaniu słuchu, którego celem jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym. Badania są nieodpłatne. Wykorzystuje się w nich metody audiometryczne, które wymagają współpracy dziecka.

Wynik badania zostanie dostarczony na adres domowy ucznia.

 

Mamy nadzieję, że badanie słuchu będzie przeprowadzane corocznie.