Zespół Szkół w Przyborowie

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak była najważniejszym gościem Wójt Gminy Nowa Sól Izabeli Bojko podczas uroczystego otwarcia nowego przedszkola w Przyborowie. Honory gospodarza uroczystości pełnił Sylwester Buczyński – dyrektor Zespołu Szkół w Przyborowie. Przybyli także zaproszeni goście: płk Grzegorz Dyrka – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, ppłk Waldemar Karpiński – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, Marek Kamiński - dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ppłk Dariusz Rączkowski – dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli, podinsp. Robert Siemion – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli, Artur Tararuj – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól, ks. Jerzy Gałązka  - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przyborowie, który dokonał poświęcenia nowo oddanej placówki,  Justyna Antecka-Klimek - Skarbnik Gminy Nowa Sól, Izabela Mazurkiewicz – Sekretarz Gminy Nowa Sól, Małgorzata Młynarek – sołtys Przyborowa oraz radni, pracownicy Urzędu Gminy Nowa Sól, rodzice, nauczyciele  i dzieci z przedszkola oraz Zespołu Szkół w Przyborowie.