Zespół Szkół w Przyborowie

W dniu 6 listopada 2017 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu "Tydzień Konstytucyjny" realizowane przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Głównym celem akcji jest promowanie świadomego obywatelstwa wśród młodzieży, a także przybliżenie zagadnienia praktycznego wymiaru Konstytucji RP oraz działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zajęcia prowadził p. Jacek Kanclerz, sędzia Sądu Rejonowego w Nowej Soli. Uczestnikami projektu byli uczniowie kl. 2 gim. W trakcie spotkania omówiono podstawowe zasady funkcjonowania Konstytucji RP, jej skład oraz hierarchię aktów prawnych w Polsce.