Zespół Szkół w Przyborowie

W związku z ogłoszonym naborem na stanowisko nauczyciela mniejszości narodowej (romskiej) wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymagań formalnych, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowe z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) i ogłoszeniu rekrutacyjnym opublikowanym w BIP Urzędu Gminy Nowa Sól. W związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty. Ponowny nabór na ww. stanowisko zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.