Zespół Szkół w Przyborowie

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

1.     PRZEWODNICZĄCA – MONIKA SŁOBODZIAN

 

2.     ZASTĘPCA – IZABELA KLIMKOWICZ – KROCZAK

 

3.     SEKRETARZ – DOROTA BRATUŚ

 

4.     SKARBNIK – BEATA WILK

 

5.     CZŁONEK – MAŁGORZATA BUGAJ

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rok szkolny 2018/2019 – początek i zakończenie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 wypada 3 września 2018 roku. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w piątek 21 czerwca 2019 roku.

Pierwszym wolnym dniem od szkoły w nadchodzącym roku szkolnym będzie 1 listopada i prawdopodobnie następujące po nim Zaduszki. Następnie od 23 do 31 grudnia 2018 MEN przewiduje zimową przerwą świąteczną. Nowy Rok wypadnie we wtorek, a już od 14 stycznia pierwsi uczniowie wyjadą na zimowe ferie.

Oto terminy ferii w 2019 roku dla poszczególnych województw:

  14-27 stycznia – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

   Dni wolne w II semestrze

Od 18 do 23 kwietnia przewidziana jest wiosenna przerwa świąteczna. 1 maja do niedzieli 5 maja. Boże Ciało wypada 20 czerwca, a dzień później, zgodnie z rozporządzeniem MEN, oficjalnie zaczynają się wakacje.

Rok szkolny 2018/2019. Egzaminy

Najwcześniej odbędzie się egzamin gimnazjalny. Przewidywany harmonogram to:

 10 kwietnia – egzamin z WOS-u, historii i języka polskiego,

  11 kwietnia – część matematyczno-przyrodnicza,

  12 kwietnia – język obcy nowożytny.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w połowie kwietnia 2019. Uczniowie będą pisać kolejno egzaminy z takich przedmiotów jak:

 15 kwietnia – język polski,

  16 kwietnia – matematyka,

 

  17 kwietnia – język obcy.

 

DODATKOWE DNI WOLNE UCHWALONE PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ  W ZESPOLE EDUKACYJNYM W PRZYBOROWIE

 

02.11.2018

02.05.2019

10,11,12.04.2019 – EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

15,16,17.04.2019 – EGZAMIN KLASY ÓSMEJ

 

     Spotkania z rodzicami  w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie                                                                            

 

Lp.

Data - godzina

Uwagi

1.

11.09.2018 godz.17.00

Zebranie klasowe z wychowawcą

Wybór Rady Rodziców

Informacje bieżące

2.

17.10.2018 godz. 17.00

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

3.

28.11.2018 godz.17.00

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

Podanie propozycji ocen niedostatecznych               na I półrocze

4.

09.01.2019 godz.17.00

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

5.

06.02.2018 godz.17.00

Zebranie klasowe z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

Podanie ocen półrocznych

6.

20.03.2019 godz. 17.00

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

7.

22.05.2019 godz. 17.00

Zebranie klasowe z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

Podanie propozycji ocen rocznych

8.

12.06.2019 godz. 17.00

Zebranie klasowe z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

Podanie ocen rocznych