Zespół Szkół w Przyborowie

DNI WOLNE w roku szkolnym 2019/2020

2-3 styczeń 2020

21-23 kwiecień 2020

30 kwiecień 2020

12 czerwiec 2020

25 czeriwec 2020

 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.     PRZEWODNICZĄCA – BEATA WILK

2.     ZASTĘPCA – MAŁGORZATA BUGAJ

3.     SEKRETARZ – ŁUSZCZEK EDYTA

4.     SKARBNIK – MAGDALENA ZARZECZNA

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017

r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.  432,        z późn. zm.) oraz § 3 ust.  1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

5.

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5  pkt 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia  2017  r.   w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia  2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

7.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,    z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

Spotkania z rodzicami  w roku szkolnym 2019/2020
                w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie                                                                           

 

Lp.

Data - godzina

Uwagi

1.

10.09.2019 godz.17.00

Zebranie klasowe z wychowawcą

Wybór Rady Rodziców

Informacje bieżące

2.

16.10.2019 godz. 17.00

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

3.

27.11.2019 godz.17.00

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

Podanie propozycji ocen niedostatecznych               na I półrocze

4.

15.01.2020 godz.17.00

Zebranie klasowe z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

Podanie ocen półrocznych

5.

18.03.2020 godz. 17.00

Spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

6.

20.05.2020 godz. 17.00

Zebranie klasowe z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

Podanie propozycji ocen rocznych

7.

10.06.2020 godz. 17.00

Zebranie klasowe z wychowawcą

Spotkania z nauczycielami

Informacje bieżące

Podanie ocen rocznych