Zespół Szkół w Przyborowie

O placówce

Witamy w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie, w którego skład wchodzą następujące jednostki:

         Publiczne Przedszkole w Przyborowie.

Jest to nowy budynek oddany do użytku we wrześniu 2017 bieżącego roku. W budynku znajdują się dwie sale (grupa dzieci młodszych w wieku 3-4 lata i grupa dzieci starszych w wieku 5- 6 lat) z pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi dla dzieci. W każdej sali znajduje się wyjście dla dzieci bezpośrednio na ogrodzony teren podwórza. Obecnie w przedszkolu mamy 41 przedszkolaków. Ponadto w budynku znajduje się również zaplecze szatniowe, pełne zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia administracyjne. Na placu zabaw wydzielono odrębne obszary dla dzieci z różnych grup wiekowych (plac zabaw bujanych, naukowy i zabaw sprawnościowych). Przedszkole jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

         Zamiejscowy Oddział Przedszkolny w Kiełczu

Przedszkole jest placówką oświatową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podzielone jest na 2 grupy wiekowe: jedna 3-4 latki i druga grupa 5-6 latki, gdzie uczęszczają dzieci z okolicznych miejscowości (Stare Żabno, Ciepielów).  W przedszkolu znajduje się również  pomieszczenie higieniczno- sanitarne, zaplecze szatniowe oraz plac zabaw.

         Publiczna Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Przyborowie

Jest to  instytucja oświatowo - wychowawcza zajmującą się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży stosownie do przyjętych celów i zadań oraz koncepcji oświatowo - wychowawczych i programów. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie. Staramy się zapewniać uczniom odpowiedni poziom kształcenia, wychowania i wypoczynku organizując ciekawe zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne, współpracując z ośrodkami kulturalnym i sportowymi, zatrudniając ambitną , dobrze przygotowaną i pozytywnie myślącą kadrę nauczycielską, zapewniając dobrą bazę dydaktyczną i warunki lokalowe oraz promując nowe techniki i metody pracy. Staramy się utrzymać przyjazną i życzliwą atmosferę oraz promować szkołę w środowisku lokalnym.

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest 9 pracowni dydaktycznych, 1 pracownia komputerowa, pracownie językowe, biblioteka. Atutami szkoły są ponadto sala gimnastyczna oraz boisko szkolne. W tym roku we wrześniu została utworzona klasa sportowa. Opiekę medyczna zapewnia pielęgniarka i stomatolog. Problemy i kłopoty pomaga rozwiązać pedagog szkolny. W szkole prowadzone są również zajęcia logopedyczne.