Zespół Szkół w Przyborowie

 

 

Projekt:

 „Akademia Kompetencji Cyfrowych w szkołach podstawowych

Gminy Nowa Sól”

 

 

REALIZACJA ZADAŃ W PROJEKCIE OD I DO V 2019

 

Od 1 I do 1 V 2019 uczniowie ZESPOŁU EDUKACYJNEGO w Przyborowie w grupach 10 osobowych zrealizowali  następujące zajęcia informatyczne

1. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE Z GRAFIKI KOMPUTEROWEJ -  2 grupy uczniów, zrealizowano 22 godziny zajęć

 

2. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE KREACJA STRON INTERNETOWYCH - 2 grupy uczniów, zrealizowano 23 godziny zajęć

 

3. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU SZYBKIEGO PISANIA NA KLAWIATURZE - 2 grupy uczniów, zrealizowano 29 godzin zajęć

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

4. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE WYKORZYSTANIE WIRTUALNYCH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH - 3 grupy uczniów, zrealizowano 32 godziny zajęć

 

5. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE W ZAKRESIE WYKONYWANIA I MODYFIKACJI PLIKÓW AUDIO I WIDEO - 4 grupy uczniów, zrealizowano 24 godziny zajęć

 

6. ZAJĘCIA INFORMATYCZNE BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI – 4 grupy uczniów, zrealizowano 37 godziny zajęć.

 

    W realizacji zadania 1 brało udział 17 grup uczniów, które zrealizowały 167 godzin zajęć informatycznych. WW. zajęcia były prowadzone w oparciu o dostosowane programy. W utworzonych salach komputerowych, każdy uczeń pracował na swoim komputerze zakupionym w ramach nin. projektu. W trakcie zajęć uwzględnia się równość szans K i M. Uczniowie z orzeczeniami pracowali z wykorzystaniem specjalistycznych klawiatur zakupionych w ramach projektu.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego