Zespół Szkół w Przyborowie

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

 o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, Przedszkola w Przyborowie, Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Kiełczu w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie ROK SZKOLNY 2024/2025

Dzieci sześcioletnie urodzone w 2018 r. podlegają obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu.

Rekrutacja:

Do  Przedszkola w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, tj. na terenie Przyborowa, Kiełcza, Ciepielowa, Nowego Żabna i Starej Wsi.

Do Przedszkola w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie mogą zostać przyjęte dzieci z obwodów innych szkół w miarę wolnych miejsc. Decyzję o ich przyjęciu podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie podania rodziców/ opiekunów.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, tj. na terenie Przyborowa, Kiełcza, Ciepielowa, Nowego Żabna i Starej Wsi.

 

Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie mogą zostać przyjęte dzieci z obwodów innych szkół w miarę wolnych miejsc. Decyzję o ich przyjęciu podejmie Komisja Rekrutacyjna na podstawie podania rodziców/ opiekunów.

Terminy:

Wniosek można pobrać na stronie internetowej: www.zsprzyborow.pl lub w sekretariacie szkoły.

 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

Wniosek o przyjecie do klasy I Szkoly Podstawowej

Wniosek o przyjecie do przedszkola w Zespole Edukacyjnym w Przyborowie

 DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Sól w sprawie harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i klasy I w roku szkolnym 2024/2025