Zespół Szkół w Przyborowie

AKTUALNOŚCI

  

W dniu 6 listopada 2017 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia w ramach projektu "Tydzień Konstytucyjny" realizowane przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Głównym celem akcji jest promowanie świadomego obywatelstwa wśród młodzieży, a także przybliżenie zagadnienia praktycznego wymiaru Konstytucji RP oraz działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zajęcia prowadził p. Jacek Kanclerz, sędzia Sądu Rejonowego w Nowej Soli. Uczestnikami projektu byli uczniowie kl. 2 gim. W trakcie spotkania omówiono podstawowe zasady funkcjonowania Konstytucji RP, jej skład oraz hierarchię aktów prawnych w Polsce. 

             30.09. w Zielonej Górze na stadionie przy ul. Sulechowskiej odbyło się przekazanie sprzętu sportowego szkołom z małych miejscowości i wsi województwa lubuskiego, które wzięły udział w programie Lekkoatletyka dla każdego. Dyrektor szkoły w obecności wicewojewody Roberta Palucha, wiceprezesa LZLA Andrzeja Szczęsnego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego odebrał sprzęt sportowy niezbędny do realizacji projektu „Lekkoatletyka dla każdego”. Program Lekkoatletyka dla każdego powstał z potrzeby popularyzacji lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży. Młodych lekkoatletów prowadzą wykwalifikowani trenerzy współpracujący z metodykami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,  a spośród tysięcy dzieci biorących udział w programie Lekkoatletyka dla każdego – wyłonią się najzdolniejsi.

Kolejna klasa z Zespołu Szkół w Przyborowie rozpoczęła naukę pływania. Cotygodniowe wyjazdy będą  trwały  przez cały rok szkolny.  Oto kilka momentów z pierwszej lekcji wychowania fizycznego na basenie, klasy 2.  Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i już nie mogą się doczekać kolejnych lekcji.

27 września 2017 roku w Zespole Szkół w Przyborowie Wójt Gminy Nowa Sól wręczyła najlepszym uczniom z gminy certyfikaty stypendialne. Na uroczystość przybyli uczniowie wraz z rodzicami i opiekunami. Pani Wójt Gminy Nowa Sól podkreśliła wagę nauki w dzisiejszych czasach. Wyraziła swoje uznanie dla Pana Dyrektora Sylwestra Buczyńskiego i podziękowała nauczycielom.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak była najważniejszym gościem Wójt Gminy Nowa Sól Izabeli Bojko podczas uroczystego otwarcia nowego przedszkola w Przyborowie. Honory gospodarza uroczystości pełnił Sylwester Buczyński – dyrektor Zespołu Szkół w Przyborowie. Przybyli także zaproszeni goście: płk Grzegorz Dyrka – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, ppłk Waldemar Karpiński – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze, Marek Kamiński - dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ppłk Dariusz Rączkowski – dyrektor Aresztu Śledczego w Nowej Soli, podinsp. Robert Siemion – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli, Artur Tararuj – Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól, ks. Jerzy Gałązka  - proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Przyborowie, który dokonał poświęcenia nowo oddanej placówki,  Justyna Antecka-Klimek - Skarbnik Gminy Nowa Sól, Izabela Mazurkiewicz – Sekretarz Gminy Nowa Sól, Małgorzata Młynarek – sołtys Przyborowa oraz radni, pracownicy Urzędu Gminy Nowa Sól, rodzice, nauczyciele  i dzieci z przedszkola oraz Zespołu Szkół w Przyborowie.